Suđenje: Predrag Bastah i Goran Višković Ispis
Autor BIRN   
Petak, 26 Rujan 2008 20:59

Svjedok Tužilaštva tvrdi da su Predrag Bastah i Goran Višković uhapsili njegovog oca 1992. godine u Vlasenici.

 

Fikret Ferhatović, svjedok Tužilaštva BiH, kazao je da je 17. ili 18. aprila 1992. godine pobjegao iz Vlasenice jer je “vidio tačno šta se sprema i nije vjerovao nikome”. Njegova porodica, kako je ispričao, ostala je zarobljena u ovom gradu.

 

 

“Otac mi je rekao da su ga u maju 1992. godine na ulici uhapsili Dragan Bastah i Goran Višković, te odveli na ispitivanje o navodnom oružju. Poslije je vraćen kući, ali već početkom juna je ponovo pokupljen i odveden u logor Sušica, zajedno sam mojom majkom i braćom. Otac je rekao da je tamo viđao maltretiranja i nestanke”, rekao je Fikret Ferhatović.

Predrag Bastah zvani Dragan i Goran Višković zvani Vjetar optuženi su za zločine počinjene nad civilima sa područja Vlasenice tokom 1992. godine. Terete se za učešće u ubistvima, psihičkom i seksualnom zlostavljanju, te mučenju i prisilnim nestancima bošnjačkih civila.

 

 

 

Svjedok je rekao da su mu, prema onome što je saznao od oca, oba brata nastradala u logoru Sušica. Objasnio je da njegov otac Ahmo Ferhatović, koji je preminuo 1999. godine, nije vidio ko ih je odveo, ali da se nakon toga “više nisu vraćali”.

 

 

Na ovom ročištu pročitan je i iskaz Hašima Ferhatovića, preminulog 2000. godine, u kojem se navodi da je on “početkom rata odveden u logor Sušica, gdje je bilo smješteno i do 1.700 Bošnjaka civila”.

 

 

“U tom logoru spavali smo na asfaltu, uslovi su bili ništavni. Postojale su grupe ljudi koje su odvodile Bošnjake. Recimo, 21. juna 1992. godine Dragan Bastah je odveo Fehima i Fadila Ferhatovića i još jednog momka kojeg nisam poznavao, i za te ljude se i sada ne zna”, navodi se u iskazu.

 

 

Hašim Ferhatović je naveo i da su “iz Sušice odvođeni Bošnjaci na prinudni rad”, a njega je optuženi Višković tako odveo da “krade stoku koja je pripadala muslimanima”.

 

 

Nastavak suđenja je 2. oktobra 2008. godine.


 

 

OPTUŽENI

Veljko Bašić, rođen 3. novembra 1926. godine u Bašićima, općina Šekovići.

Predrag Bastah zv. Dragan, rođen 18. oktobra 1953. godine u Podkozlovači, općina Han Pijesak.

Goran Višković zv. Vjetar, rođen 25. novembra 1954. godine u Buljevićima, općina Vlasenica.

Dana, 29. januara 2008. godine Sud je odredio pritvor Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću. Sud je optužnicu potvrdio 23. aprila 2008. godine. Dana, 30. aprila 2008. godineVeljko Bašić i Goran Višković su se izjasnili da nisu krivi. 13. maja 2008. godinePredrag Bastah se nije htio izjasniti o krivnji, pa je Sud u skladu sa zakonom, konstatovao da optuženi poriče krivnju.

Dana 3. jula 2008. godine počeo je glavni pretres, te je Sud donio rješenje o razdvajanju predmeta Predrag Bastah i dr. (X-KR-05/122). Od sada će se ovaj predmet u odnosu na optužene Predraga Bastaha i Gorana Viškovića voditi pod oznakom Predrag Bastah i dr. (X-KR-05/122), dok će se u odnosu na optuženog Veljka Bašića predmet voditi pod oznakomVeljko Bašić (X-KR-05/122-1). 

 

injenični osnov optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi Predrag Bastah, Goran Višković i Veljko Bašić su, u vremenskom periodu od aprila do kraja septembra 1992. godine, sudjelovali u sistematskom napadu usmjerenom protiv nesrpskog stanovništva općine Vlasenica. Optuženi su, navodno, sudjelovali u hapšenju, zatvaranju bošnjačkih civila i odvođenju u logor „Sušica“. Optuženi Predrag Bastah je, prema navodima optužnice, kao pripadnik rezervnog sastava Službe javne bezbjednosti (SJB) Vlasenica, između ostalog, 23. aprila 1992. godine, u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta „Lipa“ u Vlasenici, zajedno sa još jednim srpskim vojnikom, naredio jednom civilu da se doveze do Policijske stanice (PS) Vlasenica. Nakon toga, optuženi Bastah ga je, navodno, sa još trojicom srpskih vojnika udarao po svim dijelovima tijela, uslijed čega je civil zadobio tjelesne povrede. Dalje, optuženi Bastah se tereti da je, dana 31. maja 1992. godine, učestvovao u nezakonitom zatvaranju dva bošnjačka civila u PS Vlasenica, gdje su isti, navodno, bili izloženi mučenju. Prema navodima optužnice, optuženi Goran Višković je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), između ostalog, u mjesecu maju 1992. godine, u PS Vlasenica, zajedno sa više neidentificiranih uniformiranih osoba u više navrata tukao jednog bošnjačkog civila. Nakon toga, civil je, navodno, bio zatvoren u ćeliji sedam dana, a poslije prebačen u logor „Sušica“ od kada mu se gubi svaki trag. Optuženi Goran Višković i Predrag Bastah su, u junu mjesecu 1992. godine, navodno, odveli jednog civila u logor „Sušica“, koji je potom izveden iz logora od kada mu se gubi svaki trag. Dalje, kako se navodi u optužnici, optuženi Višković je, u prvoj polovini juna 1992. godine, u prisustvu još tri stražara, silovao jednu žensku osobu.

Optuženi Veljko Bašić se tereti što, kao upravnik logora „Sušica“, nije poduzeo nikakve radnje kako bi kaznio počinioce, te spriječio ubistva i prisilne nestanke zatvorenika iz logora „Sušica“. Optuženi Bašić se tereti što je, navodno, učestvovao u premještanju više stotina zatvorenika u logor „Batković“ kod Bijeljine i u prisilnom preseljenju zatočenih žena i djece u Kladanj ili Cersku.

Tačke optužnice:

Optužnica tereti Veljka Bašića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu sa članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa tačkama:

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
d)      deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, 
e)      zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,
f)        mučenje,
i)   prisilni nestanak osoba, i
k)      druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja,

Sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. (individualna i komandna krivična odgovornost) KZ BiH.

Optužnica tereti Predraga Bastaha za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu sa članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa tačkama:

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
d)      deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, 
e)      zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,
f)        mučenje,
g)      prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje),
i)   prisilni nestanak osoba, i
k)      druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja,

Sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

Optužnica tereti Gorana Viškovića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu sa članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa tačkama:

a)       lišenje druge osobe života (ubistvo),
d)      deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, 
e)      zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,
f)        mučenje,
g)      prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), i
i)   prisilni nestanak osoba,

Sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

Tok postupka:

Dana,29. januara 2008. godine, Sud je odredio pritvor Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću. Sud je optužnicu potvrdio 23. aprila 2008. godine. Na ročištu održanom 30. aprila 2008. godine optuženi Veljko Bašić i Goran Višković su se izjasnili da nisu krivi. 13. maja 2008. godine Predrag Bastah se nije htio izjasniti o krivnji, pa je Sud u skladu sa zakonom, konstatovao da optuženi poriče krivnju.

Dana 3. jula 2008. godine počeo je glavni pretres. 

Ažurirano Srijeda, 25 Veljača 2009 23:00